Still Life > Alla Prima Still Life

Dragon Fruit
Dragon Fruit
Oil on linen
8" x 10"
2009

Available